Beeldvormende avond – donderdag 27 juni

Raadzaal 19.00 uur

Op de agenda staat onder meer:

- Raadsspreekuur
- Jaarstukken 2018
- Eerste bestuursrapportage 2019
- Kadernota 2020
- Financiële verordening
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen