Zonnepark Avri in Geldermalsen rendeert goed

Persbericht van Avri van 5 juli 2019

Het in mei 2018 geopende Zonnepark Avri heeft een goed jaar achter de rug. De vele zonuren zorgden voor een hogere energieopbrengst van het park dan geraamd. Mede hierdoor is het mogelijk om dividend uit te keren vanuit de Avri Realisatie B.V. In de Algemene vergadering van aandeelhouders (waar de 8 Avri-gemeenten in deelnemen) is besloten om € 350.000 dividend uit te keren vanuit Avri Realisatie B.V. aan de Gemeenschappelijke Regeling Avri.

Positief effect

Het dividend komt na aftrek van dividendbelasting ten gunste van de begroting van Avri wat, afhankelijk van de keuze van het Algemeen Bestuur van Avri, een positief effect heeft op de afvalstoffenheffing of op het weerstandsvermogen.

Nieuwe commissarissen

Op 4 juli traden wethouders Govert van Bezooijen (gemeente West Betuwe) en Frank Groen (gemeente Tiel) toe tot de Raad van Commissarissen van Avri Realisatie B.V., waardoor samen met wethouder Stefan van Someren (Neder-Betuwe) de RvC weer uit 3 leden bestaat. Door de herindeling in West-Betuwe is op 1 april eervol ontslag verleend aan de heren Griedo Bel en Ronald van Meygaarden, waardoor twee vacatures ontstonden die nu weer zijn ingevuld.

Zonnepanelen en schapen
Schapen houden de begroeiing op het zonnepark kort