Uitbreiding uren voorschoolse educatie binnen peuteropvang

In Neder-Betuwe mogen peuters met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie vanaf september 2019 per week 16 uur gebruik maken van voorschoolse educatie binnen de peuteropvang. Op dit moment komen deze peuters 10 uur per week.

De twee peuteropvangorganisaties, Kind Centrum Betuwe en de Stichting tot het verstrekken van Voorschoolse Educatie op gereformeerde grondslag, ontvangen daarvoor subsidie van de gemeente vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Voor peuters zonder een VVE-indicatie is er een aanbod van maximaal 8 uur per week waaraan de gemeente bijdraagt.

Kinderhand met puzzelblokken

Meer uren educatie = betere start

Aangetoond is dat meer uren educatie bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van peuters met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand. Wethouder Hans Keuken: “De kinderen krijgen hierdoor meer kans op een goede start in het basisonderwijs en een succesvolle schoolloopbaan.” Ouders van peuters met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand worden gestimuleerd om van het aanbod gebruik te maken.

Wettelijke verplichting in 2020; Neder-Betuwe begint eerder

Gemeente Neder-Betuwe loopt met deze urenuitbreiding voor op de landelijke ontwikkeling. Want pas op 1 augustus 2020 zijn gemeenten wettelijk verplicht om het aanbod van voorschoolse educatie uit te breiden. De organisaties voor peuteropvang kunnen ter voorbereiding hierop alvast ervaring opdoen met de urenuitbreiding en de eigen organisaties hierop aanpassen. Eerder starten, zoals in Neder-Betuwe, kan omdat het Rijk hiervoor al middelen beschikbaar heeft gesteld.

De vroege start van de urenuitbreiding voorschoolse educatie is een van de ambities uit het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie Neder-Betuwe 2019-2022.