Stoffel Vermeer Koninklijk onderscheiden

tijdens Familiedag Voetbalvereniging Kesteren

De heer Stoffel Vermeer uit Kesteren is Lid in de Orde van Oranje Nassau! Op zaterdagochtend 29 juni speldde burgemeester Jan Kottelenberg bij hem de versierselen op die behoren bij deze onderscheiding. Dat gebeurde aan het begin van de familiedag van Voetbalvereniging Kesteren op sportpark De Leede aan de Joachim van Hoemenstraat 2.

Burgemeester Kottelenberg speldt de versierselen op bij de heer Vermeer

Stoffel Vermeer (65) is onderscheiden voor zijn vrijwillige inzet voor de samenleving.

Hij is 50 jaar lid van Voetbalvereniging Kesteren. Vanaf 1990 tot heden is hij er bestuurslid en vrijwilliger. Hij was 25 jaar actief in diverse rollen: penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. Sinds zijn aftreden als bestuurslid is hij wedstrijdsecretaris voor de afdeling jeugd, regelt hij scheidsrechters en de indeling van de velden, is hij barvrijwilliger en medeorganisator van de jaarlijkse familiedag en het snerttoernooi. Ook beheert hij de website en de facebookpagina van de vereniging.

Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij Oranjevereniging Kesteren. Hij is medeorganisator van Koningsdag, beheert de website, regelt persberichten en het programmaboekje en verricht andere hand- en spandiensten.

Burgemeester Kottelenberg opent de familiedag in Kesteren maar heeft nog een belangrijke boodschap

De versierselen die behoren bij de Koninklijke onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'

De heer Vermeer en burgemeester Kottelenberg