Kinderen nog geen 18 jaar? Geen alcohol. Zelfs geen scheutje.

Wat kunt u doen als uw zoon of dochter alcohol gebruikt of wil gaan gebruiken?

FrisValley

Hierbij enkele tips op een rij:

Maak afspraken

 • Stel duidelijke en simpele regels die uw zoon of dochter ook kan nakomen. Bijvoorbeeld: Geen alcohol tot je 18e.
 • Leg aan uw kind uit waarom u die regels stelt en ga na of ze duidelijk zijn.
 • Vertel dat de regels niet alleen thuis gelden maar bijvoorbeeld ook op vakantie, tijdens het schoolfeest en op schoolkamp.
 • Leg duidelijk uit welk gedrag u van uw zoon of dochter verwacht.
 • Vraag niet of uw zoon of dochter wil doen wat u zegt, want dat kan een weigering opleveren.
 • Bespreek de consequenties van het gedrag: wat gebeurt er als uw zoon of dochter zich niet aan de regels houdt?
 • Beloon uw kind als het zich aan de regels houdt! Hierdoor stimuleert u het positieve gedrag.

Tips voor een goed gesprek

 • Kies een goed moment voor een goed gesprek.
 • Praat over de directe gevolgen.
 • Toon interesse in de leefwereld van uw zoon of dochter, ook als het om dit soort dingen gaat.
 • Leg uit waarom u bepaalde beslissingen neemt.
 • Heb vertrouwen in uw kind.

Voor meer informatie, filmpjes en tips kijkt u op www.nix18.nl, www.frisvalley.nl, www.uwkindenalcohol.nl en www.hoepakjijdataan.nl.

Niet voor NIX