Vooraankondiging: Welkom bij presentatie resultaten ansichtkaartenactie op donderdag 31 januari en woensdag 6 februari!

Let op: de eerder (in december) genoemde data van 16 en 23 januari 2019 komen te vervallen.

Wat hebben inwoners van Neder-Betuwe ingevuld op de in september ontvangen persoonlijke ansichtkaart van burgemeester Jan Kottelenberg? U kunt het zien op donderdag 31 januari en woensdag 6 februari om 19:30  in Kesteren en Ochten! We willen dan graag aan u toelichten en presenteren wat is ingevuld op de ansichtkaarten die in september zijn ontvangen.

U hebt meegedacht en uw mening gegeven over de toekomst van Neder-Betuwe. Uw ideeën, alle reacties, zijn in een bestand opgeslagen. Van de 8.700 ansichtkaarten zijn er bijna 900 ingevuld teruggestuurd. Een grote respons, waarvoor we u graag willen bedanken!

Ansichtkaarten in de brievenbus van de burgemeester
Een goed gevulde brievenbus van de burgemeester

Overzicht plus- en aandachtspunten per dorp in Neder-Betuwe

Dankzij alle reacties hebben we een overzicht van pluspunten en aandachtspunten van de gehele gemeente en per kern. Aan de hand van de resultaten van de ansichtenkaartenactie in september gaan we op 31 januari en 6 februari 2019 graag met u in gesprek over de belangrijkste waarden per dorp en mogelijke acties. De avond zal in het teken staan van uw dorp, uw gemeente. Het belooft naast een informatieve, ook een gezellige avond te worden.

Toekomst van uw eigen dorp en gemeente

‘Wat voor een gemeente we willen zijn’ is niet iets wat alleen de gemeente Neder-Betuwe kan én wil bepalen. Dat willen we samen met u in beeld brengen. Uw mening over en uw advies voor de toekomst van Neder-Betuwe zijn belangrijk bij het opstellen van een omgevingsvisie.

Nadere informatie over de twee avonden op donderdag 31 januari en woensdag 6 februari ontvangt u binnenkort!