Plaatsen van ondergrondse containers gaat gestaag verder; Nieuwe definitieve locaties

Persbericht Avri van 10 januari 2019

Na het kerstreces is de aannemer van Avri weer volop aan het werk om ondergrondse containers te plaatsen. De mannen werken in verschillende ploegen om de containers in de definitief vastgestelde locaties in de grond te krijgen. Volgende week is de tweede ronde waarin het Dagelijks Bestuur van Avri nieuwe definitieve locaties vaststelt. De containers voor die locaties kunnen dan ook worden geplaatst. Inwoners die op deze locaties worden aangesloten ontvangen hierover een brief, de zogenaamde beschikking.

Bezwaar

Inwoners die een brief ontvangen over de definitieve containerlocatie kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de definitieve locatie. Het plaatsen van de containers stopt echter niet met het indienen van een bezwaar. Als een bezwaar tegen een locatie gegrond wordt verklaard, wordt de containerplaats alsnog gewijzigd.

Raad van State

Eerder stapten enkele bewoners naar de Raad van State om een voorlopige voorziening aan te vragen. De rechter kan dan besluiten dat de werkzaamheden per direct worden gestopt. Er zijn negen verzoeken ingediend. Zeven verzoeken werden door de rechter afgewezen. Twee verzoeken zijn wel toegekend. Voor deze containerlocaties kijkt Avri samen met de gemeenten naar de onderbouwing om voor die locatie te kiezen. Over vier aangevraagde voorlopige voorzieningen neemt de Raad van State nog een besluit.