Even voorstellen: Jeroen de Groot, wijkagent Kesteren

per 1 januari 2019

Jeroen de Groot

Per 1 januari 2019 ben ik met veel enthousiasme begonnen als wijkagent van Kesteren. Zoveel mogelijk ben ik in mijn werktijd in het dorp te vinden en wil ik het aanspreekpunt voor de inwoners zijn die als geen ander weten wat er speelt en leeft in Kesteren. Zij zijn de ogen en oren van de politie.

Buurtbewoners en ondernemers kunnen met structurele problemen en vragen die te maken hebben met de wijk bij mij terecht. En wie gewoon even een praatje wil komen maken: welkom!

Zo ben ik te bereiken

Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het basisteam De Waarden in Tiel. Via de volgende kanalen ben ik te bereiken of te volgen:

  • tel. 0900-8844 (lokaal tarief)
  • e-mail: jeroen.de.groot@politie.nl
  • instagram: jeroen_wijkagent_kesteren
  • Voor spoedgevallen natuurlijk altijd 112 bellen!

De komende jaren wil ik als wijkagent meehelpen om de veiligheid in Kesteren te vergroten. We gaan er samen wat van maken!

Taken wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en overlegd hoe deze goed aangepakt kunnen worden en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt, neem dan contact op met uw wijkagent.