Een evenement of activiteit organiseren?

Meld of vraag het van te voren aan!

De laatste tijd zien we steeds vaker dat mensen op social media reclame maken voor een evenement of activiteit in onze gemeente. Openbaar toegankelijk, in een horecabedrijf, op openbare plaatsen of andere voor publiek toegankelijke gebouwen. In de meeste gevallen moet de organisator volgens de wet- en regelgeving een melding doen of een vergunning of ontheffing aanvragen.

Welke activiteiten bij gemeente melden/aanvragen?

U heeft een vergunning nodig voor:

 • Koningsdagactiviteit of herdenkingsplechtigheid
 • braderie/kerst-, jaar- of rommelmarkt
 • sinterklaas- of bijv. oldtimer optocht
 • feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg
 • avondvierdaagse
 • straatfeest of buurtbarbecue
 • kermis/circus
 • ophangen van versierselen of spandoeken op of aan de weg
 • plaatsen van tijdelijke reclame, driehoeks- of sandwichborden
 • innemen van een standplaats
 • activiteit die (aanzienlijk) meer publiek trekt dan tijdens gewoon gebruik van gebouw of terrein, of afwijkt van de bestemming ervan

U kunt volstaan met een melding als het gaat om een klein evenement als:

 • deze gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvindt; en
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; en
 • het evenement gehouden wordt tussen 09.00 en 23.00 uur; en
 • deze niet op zondag plaatsvindt; en
 • er geen objecten worden geplaatst groter dan 20 m2; en
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor verkeer en de hulpdiensten en die geen potentieel gevaar opleveren; en
 • de geluidsbelasting niet meer dan 70 dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen; en
 • de organisator minimaal dertig werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding doet aan de burgemeester.

Waarom bij gemeente melden?

De gemeente heeft regels opgesteld voor de veiligheidsaspecten, ter bescherming van de openbare orde, verkeersveiligheid, veiligheid van personen of (openbare) goederen, de zedelijkheid, (volks)gezondheid en het milieu. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of andere gemeentelijke verordeningen of beleidsregels is het melden of een vergunning aanvragen verplicht gesteld. Daarnaast is bij alcohol de landelijke Drank- en Horecawet bepalend. En bij een loterij of bingo de Wet op de Kansspelen.

Bij evenementen en markten kijkt de gemeente samen met de brandweer naar de brandveiligheid: wat voor ‘tijdelijke bouwsels’ (bijvoorbeeld tenten, overkappingen, podia, tribunes, bak- of braadkramen of –wagens) zijn toegestaan met het oog op het brandveilig gebruik van de (evenementen-)locatie?

Hoe melden of aanvragen?

U kunt voor het aanvragen of melden van een evenement of activiteit een formulier downloaden via de Digitale balie van de gemeentelijke website.

Termijn van aanvragen of melden

Een aanvraag voor een vergunning moet u minimaal acht weken voor de datum van het evenement of de activiteit indienen, liefst nog eerder. Voorafgaand aan een besluit moet de gemeente bij sommige aanvragen advies vragen aan de politie, brandweer of GHOR (Veiligheidsregio).

Daarnaast komt er een publicatie in het Gemeentenieuws, zodat derden hun zienswijze of eventueel bezwaar kunnen inbrengen.

Op eigen terrein

Organiseert u een (besloten) feest of bijeenkomst op uw eigen terrein, in een schuur of loods (verblijfsruimte)? Als er daarbij meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zijn, moet u een melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen doen. Dit formulier kunt u ook vinden op de gemeentelijke website. Het ingevulde formulier kunt u per post verzenden of via de email sturen naar info@nederbetuwe.nl.

Vragen?

Er is een hele opsomming gegeven, maar het kan zijn dat u iets wil doen of organiseren wat hierbij niet staat vermeld of u hebt een nadere vraag. Neem dan gerust contact op met de heer J. Vermeer of mevrouw M.L.C. Guiljam-van der Vegt van de Fysieke Pijler, team Vergunningverlening. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 140488 en dan inspreken: Neder-Betuwe.

Tip: bekijk de evenementenkalender!

Om te voorkomen dat er meerdere activiteiten op één dag in een dorp plaatsvinden, kunt u de evenementenkalender raadplegen op de gemeentelijke website. Iedere 1e van de maand actualiseert de gemeente deze kalender.