Echtpaar M. Vermeer-Buis uit Ochten 60 jaar getrouwd

maandag 28 januari 2019

Op maandag 28 januari 2019 was het zestig jaar geleden dat de heer M. (Giel) Vermeer (85 jaar) en mevrouw W. (Mien) Vermeer-Buis (82 jaar) uit Ochten trouwden. Namens de gemeente bracht burgemeester A.J. Kottelenberg het bruidspaar felicitaties en bloemen.

Echtpaar Vermeer

Het diamanten bruidspaar kreeg eveneens schriftelijke gelukwensen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje.

Beide echtelieden zagen het levenslicht in Echteld, trouwden in het gemeentehuis van Ochten en zijn nadien altijd in Ochten blijven wonen. De heer en mevrouw kregen 4 kinderen, 9 kleinkinderen en ook 1 achterkleinkind.

Giel Vermeer werkte als vee-verzorger bij de landbouwhogeschool in Wageningen, tot aan zijn vervroegd pensioen, terwijl Mien Vermeer als huisvrouw voor het gezin zorgde.

In intieme kring staan de heer en mevrouw Vermeer stil bij hun diamanten huwelijksjubileum.

Echtpaar Vermeer
Foto's door 3JetFotografie Ochten