Buurtbemiddeling lost veel op

In de regio Rivierenland en omstreken verzorgt ElkWelzijn buurtbemiddeling. Deze dienst is gratis, onafhankelijk en neutraal.

Drie op de tien inwoners in Nederland hebben weleens overlast door buurtbewoners. Toch is niet alle overlast ernstig genoeg om bijvoorbeeld de politie of een woninginstantie in te schakelen. Bij kleine, beginnende conflicten, kan buurtbemiddeling – vaak met succes - worden ingezet.

Getrainde, vrijwillige buurtbemiddelaars gaan in gesprek met buren om het probleem op een laagdrempelige manier in een vroeg stadium aan te pakken. Zo wordt volgens de landelijke cijfers maar liefst ruim tweederde van de behandelde conflicten opgelost.

Elk Welzijn

In de regio Rivierenland en omstreken verzorgt ElkWelzijn buurtbemiddeling. Deze dienst is gratis, onafhankelijk en neutraal.

Logo Elk Welzijn

Recordaantal gemeenten in 2018 gestart met buurtbemiddeling

Het afgelopen jaar startten 47 nieuwe gemeenten met buurtbemiddeling. Dat betekent dat inmiddels in 301 van de 355 gemeenten wordt bemiddeld bij problemen tussen buren, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een project voor buurtbemiddeling wordt bijna altijd opgezet in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties.

Praktijkvoorbeelden

Geluidsoverlast is de klacht die het meest wordt gemeld bij buurtbemiddeling, maar ook overlast van (huis)dieren, problemen rond de erfafscheiding en parkeerproblemen komen vaak voor: “de zoon van de buurman parkeert zijn busje altijd bij ons voor de deur”. ‘ik heb een nieuwe schutting gezet, nu hebben de buren er van alles aan geschroefd, dat wil ik niet”. “de katten van mijn buren doen hun behoefte steeds in mijn tuin” en “als de muziek bij de buren aangaat, kunnen wij hier volop meegenieten”. Zomaar een greep uit de dingen waar buren zich aan kunnen ergeren. Loopt de ergernis op, dan is het goed eens te overleggen met de medewerkers van buurtbemiddeling.

Informatie en advies

Overleggen over een vervelende situatie kan altijd bij Buurtbemiddeling. Dat betekent niet dat de bemiddelaars direct moeten worden ingeschakeld. Soms kunnen mensen nog goed zelf stappen ondernemen richting hun buren en kan Buurtbemiddeling daarin adviseren. Soms is het beter hulp van bemiddelaars in te schakelen. In andere situaties adviseren wij om te overleggen met de verhuurder of de wijkagent. In ieder geval is het goed de mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken wat de weg naar een oplossing kan zijn.

Contact

Buurtbemiddeling ElkWelzijn is te bereiken per mail: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of telefonisch: 0345-515227. Kijk voor meer informatie ook eens op www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.