Beste wensen voor het nieuwe jaar

Nieuwjaarsreceptie maandag 7 januari 2019

Wij kijken terug op een aangename nieuwjaarsreceptie. Veel inwoners en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, organisaties en verenigingen kwamen vorige week naar het gemeentehuis. Burgemeester Kottelenberg begon en eindigde zijn toespraak met het citaat: “Wij zijn de tijd, zoals wij zijn, zo zijn de tijden.” Daar tussen keek hij om naar wat er in 2018 tot stand kwam en wat er voor het komende jaar staat te gebeuren.

Hij gaf hij aan blij te zijn dat Neder-Betuwe niet in het rijtje stond van probleemgemeenten tijdens oud en nieuw. Maar onverdeeld gelukkig was hij niet. In zijn toespraak nodigde hij de Dodewaarders uit om samen met hem te bedenken hoe oud en nieuw de volgende keer anders en beter gevierd kan worden. Hij dankte de hulpverleners die niet alleen tijdens oud en nieuw maar het hele jaar door klaar staan voor de inwoners van Neder-Betuwe.

Nieuwjaarsreceptie

Het gaat goed met Neder-Betuwe. Mensen willen er graag (blijven) wonen. Kottelenberg noemde de spankracht, weerbaarheid en het lef van de ondernemers. De werkloosheid is laag. Arbeidsmigranten zijn noodzakelijk en daarvoor moet passende huisvesting komen, op een manier dat de woningmarkt voor de huidige inwoners niet wordt verstoord. En natuurlijk kwam het inwonertal aan de orde. De grens van 24.000 is gepasseerd en daarmee is Neder-Betuwe een middelgrote gemeente geworden.

Burgemeester Kottelenberg ziet het volop dat de inwoners van Neder-Betuwe oog hebben voor elkaar. Binnen families, in de buurt, via kerken en verenigingen. Hij hoopt dat ook in het komende jaar mensen elkaar de hand reiken. Niet alleen als het makkelijk lijkt, maar ook en vooral richting mensen die het niet hebben getroffen in hun leven, ouderen die kampen met hun beperkingen, mensen met schulden, mensen die het even of zelfs langer het niet meer zien zitten, mensen die hier nieuw komen wonen en de weg nog niet weten. “Reik ze de hand, zie naar elkaar om. En dat mag u óók vragen van uw gemeentebestuur. Wij zullen het goede voorbeeld moeten geven. Koning Willem-Alexander gaf het in zijn kerstboodschap prachtig aan. Het zit niet in grote of grootse dingen. Ook en vooral in het kleine kunnen wij, jij en ik samen veel, heel veel bereiken.”

Lees hier de volledige toespraak van de burgemeester.