Algemene Plaatselijke Verordening 2018 – aanpak woonoverlast

Per 22 december 2018 geldt de 3e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 6 december 2018.

Naast een aantal redactionele aanpassingen is er met deze wijziging een aanpak van ernstige woonoverlast mogelijk gemaakt (artikel 151d Gemeentewet). De burgemeester zal in beleidsregels vastleggen hoe en wanneer hij gebruik maakt van dit nieuwe handhavingsmiddel. De uiterste maatregel van huisuitzetting (ook voor huiseigenaren) kan pas ingezet worden als alle andere opties zoals inzet buurtbemiddeling, mediation, handhaving door de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), doorverwijzing naar hulpverlening etc. niet het gewenste resultaat opleveren. Meer informatie hierover volgt bij bekendmaking van de beleidsregels.

Inzage

De actuele Algemene Plaatselijke verordening kunt u inzien in het gemeentehuis en is te lezen via www.overheid.nl/lokalewetgeving

Meer informatie

De heer J. Vermeer of mevrouw M.L.C. Guiljam-van der Vegt, team Vergunningverlening & Handhaving