Vernieuwde website Kernpunten

Vanaf 4 februari in de lucht.

Per 4 februari 2019 is de nieuwe website www.kernpuntnederbetuwe.nl online. Informatie over welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien is kritisch bekeken, aangepast en zo nodig opnieuw beschreven. De informatie is ook overzichtelijker gerangschikt en daardoor gemakkelijker te vinden.

Vernieuwde website Kernpunten
Wethouder Herma van Dijkhuizen is zojuist ingelogd op de nieuwe website van de Kernpunten. Rechts Monique Braam en Mireille van den Heuvel van de Sociale Pijler van gemeente Neder-Betuwe

De verbeterde inhoud is aangeleverd door de collega’s van de Kernpunten en de professionals op het gebied van zorg en welzijn; de omzetting is gedaan door leverancier ’Elkander’.

Gebruikerstestdag

Er is ook een gebruikerstestdag gehouden. Wethouder Herma van Dijkhuizen: “De meest frequente gebruikers, de experts, zijn natuurlijk de inwoners en de mensen die er dagelijks mee werken. Daarom heeft een aantal inwoners, collega’s en professionals de website tevoren getest en aanbevelingen gedaan die vervolgens zijn verwerkt.”

Gebruikerstestdag

G!ds

G!ds is verantwoordelijk voor de Sociale kaart binnen binnen de nieuwe website. Op die Sociale kaart is per dorp de informatie te vinden van organisaties en verenigingen in Neder-Betuwe.

www.kernpuntnederbetuwe.nl

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.kernpuntnederbetuwe.nl

Vernieuwde website Kernpunten