Registratie van ‘stil geboren kinderen’ enorm belangrijk

Sinds 4 februari is het mogelijk om ‘stil geboren kinderen’ te laten registreren en ze bij te laten schrijven op de persoonslijst van de ouders, ook als deze geboorte al langer is geleden. Deze mogelijkheid is ontstaan door de wijziging op 3 februari 2019 van de Wet Basisregistratie Personen.

Gemeente Neder-Betuwe werkt op alle mogelijke manieren mee aan deze registratie. Burgemeester Kottelenberg: “Dit kan heel belangrijk zijn voor ouders en daarom is deze wetswijziging een goede ontwikkeling.”

Opname in Basisregistratie Personen

Vroeger kwam het soms voor dat geen overlijdensakte werd opgemaakt. Nu gebeurt dat wel voor stil geboren kinderen, maar er volgt geen automatische registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) en ze worden niet vermeld op de persoonslijst van de ouders. Door de wetswijziging is registratie op verzoek van de ouder(s) nu wél mogelijk.

Akte van overlijden en registratie

Ouders die hun stil geboren kind wensen te registreren kunnen dit regelen in hun woongemeente. Er wordt dan gevraagd naar een afschrift van de overlijdensakte. Als die in het verleden niet is opgemaakt, dan kan dit alsnog worden geregeld bij de gemeente waar het kindje is geboren; ouders brengen dan een verklaring mee van een (huis)arts. Is het verkrijgen van deze verklaring niet mogelijk dan volstaat een verklaring van iemand die op de hoogte is van deze geboorte. Met een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte kan het kind bijgeschreven worden op de persoonslijst van de ouder(s).

Meer informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Gemeentewinkel Neder-Betuwe, tel. 14 0488.

Babyvoetjes