Het Debat en Het Besluit: Raadsvergadering

Donderdag 7 februari 2019 om 19.30 uur

Deze raadsvergadering is (op één onderwerp na) openbaar. U bent van harte in de raadzaal om de discussie te volgen. Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

 • Conclusies onderzoek rekenkamercommissie burgerreacties ODR en Avri naar de mate waarin en de wijze waarop gemeente Neder-Betuwe kaders heeft gesteld aan de wijze waarop de Avri en de ODR omgaan met reacties van inwoners.
 • Bestemmingsplan ‘Welysestraat 25a, 27 en 27a te Dodewaard’, dat de uitbreiding van het bedrijf Vredo mogelijk maakt.
 • Advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvragen van twee omroepen om aangewezen te worden als lokale omroep voor Neder-Betuwe.

Voorzittershamer

Het Besluit

Hamerstukken:

 • Vaststelling agenda.
 • Besloten gedeelte.
 • Vaststelling besluitenlijstenen lijst ingekomen stukken.
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden.
 • Bestemmingsplan ‘Lindelaan 11 Opheusden’ voor uitbreiding Huize Avondrust.
 • Bestemmingsplan ‘Kesteren, Spoorstraat 6-8’ voor de bouw van bedrijfsruimten (magazijn) met kantoorruimte.
 • Uitvoeringsplan mobiliteitsagenda 2019-2022 Regio Rivierenland.
 • Geactualiseerd beheerplan civieltechnische kunstwerken 2019-2022, beheer en onderhoud van bruggen, duikers en beschoeiingen.

Bespreekstukken: de onderwerpen waarover in Het Debat is gedebatteerd:

 • Onderzoek rekenkamercommissie naar burgerreacties ODR en Avri.
 • Bestemmingsplan ‘Welysestraat 25a, 27 en 27a te Dodewaard’.
 • Advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvragen van twee omroepen om aangewezen te worden als lokale omroep voor Neder-Betuwe.

De achterliggende stukken zijn elders te vinden op onze website. De vergadering kunt u in de raadzaal bijwonen maar deze is vanaf 19.30 uur ook te volgen via liveverbinding; klik in de vermelde raadsomgeving op ‘Live’.