Drie Neder-Betuwse bedrijven genomineerd voor ‘All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019’

De Neder-Betuwse bedrijven Boomkwekerij Huverba, Elan Media en Herman de Greef & Zn zijn samen met nog 33 bedrijven uit Rivierenland in de race voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019.

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? Op 14 maart 2019 is het de Dag van de Duizend Voorbeelden binnen het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Deze dag wordt ingevuld in nauwe samenwerking door het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en gemeente Neder-Betuwe en samen met VNO-NCW Rivierenland.

All-in werkgeverschap

Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap? Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.

Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

36 bedrijven genomineerd

Tot 31 januari 2019 kon er gestemd worden voor de all-in werkgeversprijs 2019 op één van de 36 genomineerde ondernemers die werkzaam zijn in de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Lees meer: https://rw-poarivierenland.nl/all-werkgeversprijs-rivierenland-2019/

Deelnemers