Blad van NIX, nix voor u?

een handreiking voor ouders om in gesprek te gaan over alcohol en roken.

Het ‘Blad van NIX, Help, een puber’ is speciaal ontwikkeld als handreiking voor ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan over alcohol en roken. Het magazine was een bijlage in een familiespecial van het tijdschrift QUEST. U vindt hierin informatie en tips, maar ook een spel dat een opening kan bieden in het gesprek met uw kind(eren). Ouders met kinderen in de leeftijd van 14-16 jaar hebben een exemplaar per post ontvangen. Er zijn nog exemplaren op voorraad, dus aarzelt u niet om een gratis exemplaar te vragen via alcohol@nederbetuwe.nl of 14 0488.

Blad van NIX

Meld verkooppunten

Als u merkt dat uw zoon of  dochter, die jonger is dan 18 jaar, ergens drugs, alcohol of tabak kan kopen of krijgen, meldt u dit dan. Dit kan eenvoudig via een mail aan alcohol@nederbetuwe.nl. Zo krijgt de burgemeester inzicht in knelpunten en de kans om hieraan iets te doen. Uw melding wordt in vertrouwen behandeld, u hoeft niet bang te zijn dat uw gegevens bekend worden.