Besluiten van de gemeenteraad

van 7 februari 2019

Op donderdag 7 februari 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Lindelaan 11 Opheusden’ voor uitbreiding kwalitatieve zorg Huize Avondrust.
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kesteren, Spoorstraat 6-8’ voor de bouw van bedrijfsruimten (magazijn) met kantoorruimte.
  • Instemming met uitvoeringsplan mobiliteitsagenda 2019-2022 Regio Rivierenland.
  • Vaststelling van het geactualiseerd beheerplan civieltechnische kunstwerken 2019-2022 voor , beheer en onderhoud van bruggen, duikers en beschoeiingen.
  • Instemming met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie naar aanleiding van onderzoek naar burgerreacties ODR en Avri.
  • Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Welysestraat 25a, 27 en 27a te Dodewaard’ dat de uitbreiding van bedrijf Vredo mogelijk maakt.
  • Advies aan het Commissariaat voor de Media om Stichting Stadsomroep Tiel aan te wijzen als lokale omroep voor Neder-Betuwe.

Meer lezen over deze onderwerpen? Kijk elders op onze gemeentelijke website.