Beeldvormende avond, donderdag 21 februari, 19.30 uur

Raadsspreekuur en Regionale strategische visie

Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 20 februari (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.

Regionale strategische Visie - Door de gemeenten in Rivierenland is een gezamenlijke ruimtelijke strategische visie opgesteld. De raad is voornemens op 7 maart te besluiten of hij hiermee kan instemmen. Vooruitlopend daarop is er vanavond een beeldvormende gedachtewisseling.

In beslotenheid – alleen voor raadsleden en burgerraadsleden: Grondexploitatie gemeentelijke gronden Fructus Dodewaard.