Avri genomineerd voor All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan werkgevers die werk maken van de zogenoemde inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waarbij iedereen meedoet, ook mensen met een beperking.

Avri is genomineerd voor de All-in Werkgeversprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan werkgevers die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee bedoelen we een arbeidsmarkt waarbij iedereen meedoet. Dus ook mensen met een beperking. Inclusieve werkgevers denken creatief mee en zorgen ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedraaien in hun organisatie. In de voormalige gemeente Geldermalsen is Avri één van de genomineerden. Op de Dag van Duizend Voorbeelden op 14 maart 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Impact Avri

Avri heeft niet alleen impact als duurzame afval- en grondstofinzamelaar, maar ook als inclusieve werkgever. Avri zet zich namelijk al jaren in op het activeren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Avri gunt deze werknemers de tijd om zich te ontplooien en zorgt voor extra aandacht en begeleiding. Zo stelt Avri ook deze groep werknemers in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij.

Groei naar 85 fte's

Sinds 2012 voert Avri voor gemeenten beheertaken uit in de openbare ruimte. Dat was ook het moment waarop Avri op detacheringsbasis ging werken met enkele medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot 85 fte's. Ook de doelgroep is uitgebreid, Avri begeleidt nu ook mensen uit de zogenaamde kaartenbak in het arbeidsproces. Dit kunnen statushouders zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld een ww-, wajong- of wia-uitkering ontvangen. 

Begeleiden naar betaald werk

Op de werkervaringsplaatsen van Avri leren deelnemers in 3 tot 6 maanden vaardigheden zoals samenwerken in een team en op tijd komen. Hierdoor zijn ze kansrijker op de arbeidsmarkt. Dit kan bij Avri zijn of bij een ander bedrijf. Voor statushouders biedt Avri naast een werkervaringsplaats ook een taalstage aan. Dit bevordert een snelle integratie in onze samenleving. Het afgelopen jaar startte Avri een leerwerkroute op en begeleidde mensen vanuit de bijstand naar betaald werk.

Medewerkers verder helpen

Ook binnen het bedrijf worden medewerkers verder geholpen. Bij Avri hadden relatief veel medewerkers geen diploma. Deels komt dat omdat medewerkers niet de mogelijkheid hadden om een beroepsopleiding te volgen in de sector afval, milieu en beheer openbare ruimte. Nu deze er wel is, stimuleert Avri haar medewerkers om zich te ontwikkelen en krijgen zij de mogelijkheid om een diploma te halen op MBO-1 en/ of MBO-2 niveau.

Tot eind 2019 hebben al 39 medewerkers een MBO-diploma gehaald. 5 medewerkers haalden een diploma op MBO-1 niveau en 34 medewerkers op MBO-2 niveau.  Dit is niet vanzelfsprekend; voor veel medewerkers is het lang geleden dat ze in de schoolbanken hebben gezeten. Avri is dan ook bijzonder trots op de prestatie van haar medewerkers om naast het werk te studeren en een diploma te halen.   

Een van de vier genomineerden

De firma’s Blokker, Greenmo en De Arend zijn naast Avri de andere genomineerden uit de voormalige gemeente Geldermalsen. Een vakjury buigt zich over de nominaties per gemeente. Zij kiezen per gemeente één winnaar. Op de Dag van Duizend Voorbeelden op 14 maart 2019 wordt de winnaar bekendgemaakt.