Vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2020

vastgesteld op 12 december 2019

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 12 december 2019 heeft vastgesteld de ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2020’.

Deze verordening regelt hoe wordt voorzien in ambtelijke ondersteuning aan raadsleden en hoe fracties financieel worden ondersteund. Ze treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

U kunt de verordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.