Vastgestelde subsidieplafonds

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019 bekend, dat in de vergadering van 17 december 2019 de subsidieplafonds voor het sociaal domein voor het jaar 2020 als volgt zijn vastgesteld.

Overzicht subsidies 3 decentralisaties 2020

 • Ondersteuning mantelzorgers: € 256.395
 • Bevordering ouderenerk: € 93.010
 • Jeugd- en jongerenwerk: € 93.046
 • Preventie: € 846
 • Verslavingszorg: € 34.710
 • Bevorderen overige gezondheidszorg: € 28.784
 • Totaal: € 506.791

Overzicht overige subsidies Sociaal Domein 2020

 • Jeugd en overlast: € 48.087
 • Bevordering sportdeelname: € 7.773
 • Projectsubsidie sportstimulering: € 50.000
 • Sportcomplexen: € 142494
 • Bevordering actieve kunstzinnige vorming: € 27.700
 • Bevordering muziekonderwijs: € 8.889
 • Welzijn en Sociaal Cultureel Werk: € 19.142
 • Bevordering instandhouding bibliotheek: € 369.079
 • Peuteropvang/ VVE: € 692.664
 • Totaal: € 1.365.828

Totale subsidiebudget 2020: € 1.872.619