Tarieven afvalstoffenheffing Rivierenland 2020 bekend

Enorme daling van restafval in Rivierenland

De tarieven voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval zijn definitief bekend. De acht Avri-gemeenten stelden op 19 december 2019 het basistarief vast op € 211 per huishouden voor een heel jaar en € 1,20 voor het aanbieden van elke 30 liter restafval. De meeste inwoners brengen sinds juli hun restafval naar ondergrondse containers. Hiermee willen de gemeenten het afval scheiden stimuleren met als doel het milieu minder te belasten. De eerste resultaten van dit afvalbeleid zien er goed uit: per persoon is zo’n 30 kg minder restafval opgehaald dan in 2018.

Zuiver grondstof

Joost Reus, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avri: “Het eerste resultaat van het nieuwe afvalbeleid is positief. Je ziet ook dat het aantal vuilniszakken dat naast containers wordt gezet fors terugloopt. Waar wij komend jaar naar toe willen is ‘schonere grondstoffen’ ophalen. Ik bedoel hiermee dat grondstoffen niet met elkaar vermengd worden. Dus dat papier niet met etensresten wordt vermengd of bijvoorbeeld tuinafval met plastic. Dit vervuilt de grondstof en maakt het waardeloos. Dat is jammer want het wordt dan alsnog verbrand en heeft een negatieve invloed op de afvalstoffenheffing.”

Grip op kosten

Avri kreeg net als alle afvalinzamelaars te maken met lagere prijzen voor papier en textiel en met kostenstijgingen. Reus vervolgt: “Het is belangrijk dat wij minder afhankelijk zijn van marktontwikkelingen  Daarom gaan wij onderzoeken hoe wij meer grip kunnen krijgen op de kosten. Gemiddeld zal een huishouden in Rivierenland volgend jaar € 253 kwijt zijn voor zijn afval. Dat is trouwens nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Waren wij op de oude manier van afval ophalen verder gegaan dan was de heffing veel hoger uitgevallen.”

Avri logo zonder p-o 150