Taalcursussen 2020 in Nannenberghuis

Engels, Duits of Spaans leren? Dat kan ook in 2020 weer in het Nannenberghuis in Dodewaard.

Het Nannenberghuis regelt bij voldoende deelname weer taalcursussen vanaf januari. Iedere taalcursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur en de kosten zijn - bij minimaal 10 deelnemers -  € 125,-- inclusief lesmateriaal. De nadruk van de taalcursussen ligt op spreek- en luistervaardigheid. Ook woordenschat, grammatica en lees- en schrijfvaardigheid komen aan bod.

Meer informatie en aanmelden: Mientje van Neerbos, e-mail: mvneerbos@outlook.com.

Stapel boeken