Nieuw: Neder-Betuwe Speld en Jeugdlintje Neder-Betuwe

Raad stelt verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2020 vast

Met de Neder-Betuwe Speld en het Jeugdlintje Neder-Betuwe gaat de gemeente met ingang van het jaar 2020 op een nieuwe manier de waardering onderstrepen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap. Personen kunnen hiervoor worden voorgedragen. De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 unaniem daartoe besloten en hiervoor de verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2020 vastgesteld. De bestaande Vrijwilligersprijs is in deze nieuwe regeling opgegaan.

Verzilverd boomblad en medaille met lint

Twee nieuwe symbolen liggen klaar voor de personen die de waardering verdienen. Een verzilverd boomblad als draagspeld en een medaille met lint. Inwoners van alle leeftijden komen voor één van de twee in aanmerking als zij iets bijzonders doen, ergens in uitblinken, bepaalde taken verrichten, et cetera. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook zijn dat het om ‘het moment’ gaat.

De Neder-Betuwe Speld is voor personen van 24 jaar of ouder. Voor het Jeugdlintje komen jongeren tot en met 23 jaar in aanmerking. Het kan trouwens ook gaan om mensen van buiten de gemeente die betrokken zijn bij een vereniging of organisatie binnen de gemeente of die iets bijzonders doen voor de gemeenschap van Neder-Betuwe.

Draag iemand voor

Kent u iemand waarvan u denkt: die verdient het Jeugdlintje of de Neder-Betuwe Speld? Draag die persoon voor. Dat kan via dit formulier.  Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de receptiebalie van het gemeentehuis of u kunt vragen om het aan u toe te sturen. Wie eerst even wil overleggen kan contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente via t. 14 0488 of e. bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl.

Bestuurssecretaressen en burgemeester keuren de proeven van  de Speld en het Jeugdlinte goed . In het midden Wilco van den Blink, goudsmid.lintje. In het midden

José van Zanten, Ilse Harteman en Brenda Brugman (bestuurssecretaressen) en burgemeester Jan Kottelenberg keuren een proef van de Speld en het Jeugdlintje die zijn ontworpen en uitgevoerd door goudsmid Wilco van den Blink uit Kesteren.