Neder-Betuwe Bloeit! daagt u uit: Denk mee over plannen voor gezonde(re) leefstijl en leefomgeving

Ziet u kansen om de leefomgeving in Neder-Betuwe nog gezonder te maken? Heeft u een goed idee om kinderen, jongeren, volwassen of ouderen met plezier in beweging te brengen? Of heeft u een mooi plan om de inwoners van onze gemeente te stimuleren tot gezonde keuzes voor een vitaal en actief leven? Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen met het maken van plannen voor ‘Neder-Betuwe Bloeit!’.

Welkom op maandag 16 december om 19.30 uur in het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.15 uur.

Programma

  • Welkom door wethouder Herma van Dijkhuizen
  • Ambities voor Neder-Betuwe Bloeit!
  • Inspiratiesessie
  • Ophalen ideeën en denken over de uitvoering hiervan
  • Afsluiting; op weg naar een akkoord

Samen plannen maken voor gezond en vitaal Neder-Betuwe

Gezond opgroeien en oud worden in Neder-Betuwe. Dat willen we natuurlijk allemaal. Helaas scoort onze gemeente laag op de landelijke gezondheidsmeter. Op het gebied van (meer) in beweging komen, gezond eten, actief bezig zijn, suikers (frisdrank) laten staan, overgewicht tegen gaan en minder roken kunnen we heel wat meters maken. Samen met onze inwoners en partners willen we overleggen hóe we dat kunnen doen: Neder-Betuwe gezonder en vitaler maken, een gemeente waar inwoners, van jong tot oud, zich goed voelen.

Neder-Betuwe Bloeit! in uitvoering

Graag werken we toe naar een lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Met afspraken over hoe we ideeën gaan uitvoeren, ideeën van inwoners, scholen, sportverenigingen, organisaties, ondernemers en wie er ook maar wil bijdragen. Er is geld hiervoor beschikbaar vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook de gemeente wil de ideeën graag ondersteunen. Wie weet ziet u uw idee, droom of ambitie volgend jaar al in uitvoering!

Ga de uitdaging aan en denk mee. U kunt zich aanmelden via www.nederbetuwe.nl/nbb.

Samen aan de slag voor Neder-Betuwe Bloeit!

Logo Neder-Betuwe Bloeit