Innovatieve en duurzame ideeën?

Draag ze aan en maak kans op subsidie ‘Lokaal Investeringsfonds’

Na het succes in 2019 volgt een nieuwe ronde in 2020 voor subsidieregeling ‘Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe’. Voor innovatieve en duurzame projecten die lokale ondernemers in samenwerking uitvoeren.

Samenwerkende bedrijven, ondernemers van een lokaal bedrijventerrein of ondernemers die samen een vereniging of stichting hebben: gemeente Neder-Betuwe nodigt jullie uit.
Wethouder Stefan van Someren: “Onze gemeente waardeert initiatieven en de bereidheid om samen te werken aan de verdere economische ontwikkeling van een duurzaam en bedrijvig Neder-Betuwe. Vandaar dit lokale fonds voor een steuntje in de rug.” (Tekst loopt door onder foto)
Stefan LIF

Bijdragen aan lokale gemeenschap

In aanmerking komen projecten die een zichtbaar resultaat opleveren en die ten goede komen aan de gemeenschap van Neder-Betuwe. Denk aan lokale binding, duurzaamheidsprojecten, werkgelegenheid en versterking van de concurrentiepositie van de ondernemers en een goed vestigingsklimaat.

Aanvragen indienen voor 1 mei 2020

Aanvragen voor het nieuwe subsidiejaar kunnen tot 1 mei 2020 worden ingediend. Een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ondernemerskringen adviseert aan de hand van criteria aan het college van burgemeester en wethouders over de meest kansrijke projecten.

Speerpunt coalitie: stimulering lokaal ondernemersklimaat

Het stimuleren van het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen werken aan meer ruimte voor de samenleving’. De gemeenteraad stelde voor de uitvoering van het Lokaal Investeringsfonds, kortweg aangeduid als LIF, een bedrag van € 20.000 beschikbaar voor het subsidiejaar 2020, als aanjaagfunctie voor de eigen ondernemers.

Meer informatie is hier te vinden of aan te vragen via e. lif@nederbetuwe.nl.