Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuwe herzien

Gemeente Neder-Betuwe heeft het inkoop- en aanbestedingsbeleid herzien. Procedures zijn eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Ook zijn er meer mogelijkheden om leveranciers binnen de regio uit te nodigen.

Motie raad

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2019 een motie aangenomen om inkoop en aanbesteding aantrekkelijker te maken voor de ondernemers uit de gemeente. De ondernemersplatforms in Neder-Betuwe worden binnenkort uitgenodigd voor overleg over de wensen en mogelijkheden op dit gebied.

Onderhandse aanbesteding

Vooruitlopend op de gesprekken met ondernemers is een tekstuele aanpassing doorgevoerd in het beleid. Daardoor is meer expliciet vastgelegd dat de gemeente in onderhandse procedures als uitgangspunt neemt om één of meerdere lokale en/of regionale ondernemer(s) uit te nodigen, voor zover passend binnen de kaders van de aanbestedingswet.