Gemeenten willen passende financiering Wvggz

via een motie die op 29 november is behandeld

De gemeenten in de regio Gelderland-Zuid willen dat de VNG zich hard maakt voor een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daarom dienden zij een motie in bij de VNG. De motie stond op de agenda van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) op 29 november. Met de invoering van de Wvgzz hebben gemeenten een uitbreiding van het takenpakket, die zorgt voor extra lasten. Het gemeentefonds is niet toereikend. Ook is de verdeelsleutel tussen gemeenten herberekend. Plattelandsgemeenten ontvangen daarom ruim 75.000 euro minder dan verwacht.

Samenwerking

De dertien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid werken actief met andere organisaties samen aan de implementatie van de Wvggz. De beschikbare gelden van het Rijk zijn nu niet toereikend. De regiogemeenten streven ernaar om dit in 2021 gecompenseerd te krijgen. Daarom dienden zij de motie bij de VNG in.

Reactie VNG bestuur

Het VNG bestuur adviseerde de leden om de motie aan te nemen en houdt de uitvoeringskosten in de gaten. Zij heeft de afspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de actuele cijfers in de loop van 2020 onder de loep te nemen. Op de BALV van 29 november stemden de leden over de motie.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

In 2020 treedt de nieuwe wet in werking. De Wvggz is voor mensen met psychiatrische aandoeningen die tegen hun wil zorg krijgen. Een belangrijk verschil met de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wbopz) is, dat de gedwongen zorg straks ook buiten de instelling kan worden ingevuld. Familie en betrokkene hebben meer inspraak in de gedwongen behandeling en de zorg en ondersteuning daarna. Ook wordt een meldpunt ingericht, zodat inwoners hun zorgen over een persoon, waarvan het gedrag leidt tot ernstig nadeel voor die persoon zelf of een ander, kunnen melden.