Anders maaien, meer insecten

In de bermen in 2019 en 2020

Dit najaar doen Neder-Betuwe en Avri een experiment: selectief maaien voor meer biodiversiteit in de bermen. Door minder te maaien in september en oktober - waar dat veilig kan - ontstaat meer variatie in de soorten planten en dieren. Wethouder Stefan van Someren: “Samen met veel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een nog groener Neder-Betuwe met meer biodiversiteit.”

Berm anders maaien

Die grotere variatie in planten en bloemen betekent gevarieerder voedsel voor insecten als vlinders, (wilde) bijen en kevers. Ook vogels profiteren daarvan. Bovendien kunnen insecten in de bermen overwinteren. In 2020 wordt ook selectief gemaaid en gaan de gemeente en Avri het effect van het maaien in 2019 monitoren. Eén maaibeurt per jaar voorkomt struikgroei.