Voorbereidende bespreking bestemmingsplanwijziging dierenpension en –kennel Waalbandijk 23a in Ochten

Er is een plan voor een dierenpension en -kennel in bestaande bebouwing aan de Waalbandijk 23a in Ochten.

Er is een plan voor een dierenpension en -kennel in bestaande bebouwing aan de Waalbandijk 23a in Ochten. Het college concludeert op basis van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken dat de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar is. Tegen de bestemmingsplanwijziging zijn vier zienswijzen ingediend. Het college stelt voor dat de raad op 9 mei het bestemmingsplan gewijzigd vaststelt. Ter voorbereiding daarop komt dit voorstel aan de orde tijdens de beeldvormende avond van donderdag 25 april in de Lingezaal. Dit onderwerp staat om 19.00 uur op de agenda. Publiek is welkom om de discussie te volgen.

Voor meer informatie kijkt u elders op onze website.