Verdere verduurzaming openbare verlichting Neder-Betuwe

Het college stelt aan de raad voor om op 9 mei een besluit te nemen over de wijze van verdere verduurzaming van de openbare verlichting in de gemeente.

Het college stelt aan de raad voor om op 9 mei een besluit te nemen over de wijze van verdere verduurzaming van de openbare verlichting in de gemeente. Ter voorbereiding hierop komt dit onderwerp aan de orde tijdens de Beeldvormende avond van donderdag 25 april in de Lingezaal (aansluitend op onderwerp bestemmingsplan dierenpension Ochten dat om 19.00 uur op de agenda staat). Belangstellenden zijn welkom om de discussie te volgen.

Kijk voor meer informatie elders op onze website.