Veerhaven Ochten, benieuwd naar stand van zaken en vervolg?

Op 3 april bezochten circa 90 betrokken mensen in Ochten de informatiemarkt over de ontwikkelingen in de uiterwaarden rondom de oude veerhaven. De bezoekers waren over het algemeen positief, maar er was ook ruimte voor kritische vragen.

Vervolg ontwikkeling Veerhaven Ochten

In een notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’ zal de ontwikkeling van Veerhaven Ochten worden getoetst op milieueffecten van vier varianten. De notitie hierover zal in mei formeel ter visie worden gelegd. Een bericht hierover zal op de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws en op de website worden geplaatst.

Veerhaven Ochten bewerkt

Meer informatie

Actuele informatie, achtergronden en de uitwerking van de vier varianten vind je door te klikken op de link in het artikel van 5 april op Waalweelde.nl > Projecten > Veerhaven Ochten. Daar staan de ontwikkelmogelijkheden en de planning van Veerhaven Ochten.