Uw woning brandveilig? Kom naar de informatieavond op 16 april

in dorpshuis De Hoge Hof, Echteld

Inwoners van Neder-Betuwe zijn van harte welkom op dinsdag 16 april in dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10, Echteld. Thema van deze bewonersavond is Brandveilig wonen

Programma:

  • 19:00 uur: Inloop met koffie en thee
  • 19:30 uur: Welkomstwoord door burgemeester Jan Kottelenberg
  • 19:45 uur: Presentatie vertegenwoordiger van de brandweer over brandveilig wonen; uw vragen & de antwoorden
  • 20:45 uur: Voorlichting buiten bij het voorlichtingsvoertuig ‘RedAlert’ van Brandweer Gelderland-Zuid

RedAlert voorlichtingsvoertuig