Uitreiking versierselen Koninklijke Onderscheidingen

Lintjesregen 26 april 2019

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe aan vijf personen de versierselen uit die behoren bij de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Deze uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Neder-Betuwe in Opheusden.

Groepsfoto Lintjesregen 2019
Foto's door 3JetFotografie Ochten

De decorandi en hun verdiensten:

Mevrouw J.J. (Joke) Brouwer-Baars uit Echteld

Mevrouw Brouwer (54) is onderscheiden voor ruim 25 jaar inzet voor de Hervormde gemeente/PKN in Echteld, eerst als ouderling en later als secretaris van het college van kerkrentmeesters; ook verzorgt zij de ledenadministratie en verricht hand- en spandiensten voor de creatieve club die materialen maakt voor goede doelen. Zij is secretaris van Oranjevereniging Echteld en penningmeester van vereniging ‘Vrouwen van Nu’. Zij was vele jaren mantelzorger voor haar buurvrouw.

Mevrouw J.J. Brouwer-Baars

De heer L. (Louis) Gerritsen uit Kesteren

De heer Gerritsen (75) is onderscheiden voor meer dan 35 jaar inzet voor kerkelijke gemeente De Voorhof (PKN) in Kesteren. Hij is er organist, zorgt voor de techniek op vele fronten en voor de automatisering en is vrijwilliger in diverse werkgroepen. In zijn werkzame leven bij de DELM te Rhenen dirigeerde en begeleidde hij als vrijwilliger het zangkoor.

De heer L. Gerritsen

De heer F.J. (Frits) van Beem uit Ochten

De heer Van Beem (73) is onderscheiden voor zijn inzet gedurende ruim 45 jaar als secretaris van Duivenvereniging Nooitgedacht in Ochten waarvan hij 50 jaar lid is. Hij is de drijvende kracht achter de vereniging: organiseert tentoonstellingen en andere activiteiten, verzorgt de administratie, regelt de hokcontroles en is afgevaardigde bij kring- en regiobijeenkomsten.

De heer F.J. van Beem

De heer A.T. (Bram) Florissen* uit Opheusden

De heer Florissen (57) is onderscheiden voor decennialange inzet binnen het bestuur van zangvereniging Con Amore in Opheusden, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Evenzo bij zwemvereniging Wageningse Watervrienden waar hij lesgeeft. Ook is hij lid van het Comité 4/5 mei/Oranjevereniging Opheusden. Een aantal jaren was hij betrokken bij Dorpstafel Opheusden en sinds een aantal jaren vrijwillig medeorganisator en marktmeester voor de jaarmarkt in deze plaats.
*Lid in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden (militair).

De heer A.T. Florissen

De heer W. (Willem) Budding uit Lienden (gemeente Buren*)

De heer Budding (53) is onderscheiden voor meer dan 30 jaar vrijwillige inzet voor Korfbalvereniging Kesteren waar hij eerst jeugdtrainer was en later en tot op heden bestuurslid, lid van diverse commissies en leider bij het jaarlijkse jeugdkamp. Hij is medebeheerder van de afdeling Korfbal in de verenigingshal De Leede te Kesteren; ook is hij voorzitter van jeugdsoos Marquee in Kesteren.

*Omdat de activiteiten waarvoor de heer Budding is onderscheiden in Kesteren plaatsvinden, is op verzoek en met toestemming van de burgemeester van Buren de uitreiking van de versierselen door de burgemeester van Neder-Betuwe gedaan.

De heer W. Budding