Subsidie voor een gezamenlijk project?

Lokaal Investerings Fonds (LIF) Neder-Betuwe voor ondernemers!

Samenwerkende Neder-Betuwse ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen via het indienen van een projectvoorstel een LIF-subsidie aanvragen. Er is jaarlijks geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Neder-Betuwe.

Dien een project in vóór 1 juni 2019!

Je kunt een projectplan tot 1 juni indienen. Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag. Het college van B en W besluit uiterlijk 15 september over de subsidietoekenning.

Handdruk

Wat is het LIF precies?

Het LIF is een Neder-Betuwse subsidieregeling. Hiermee worden de kansen van ondernemersinitiatieven uit onze gemeente nog verder vergroot. Neder-Betuwe zet in op investeringen met positieve effecten, bijvoorbeeld meer werkgelegenheid, innovatie of duurzaamheid. Een aanvraag voor deze lokale regeling is te combineren met een indiening bij het regionale Investeringsfonds van regio Rivierenland.

Hoe dien je een aanvraag in?

Je kunt eenvoudig een aanvraag voor subsidie indienen via een aanmeldformulier op de gemeentelijke website. Op de website staat ook een toelichting op de regeling.