Plaatsing ondergrondse containers op koers

Restafval neemt al flink af in Rivierenland

De plaatsing van ondergrondse containers ligt op koers. Inmiddels zijn 431 ondergrondse containers geplaatst. Na het Paasreces is de aannemer weer aan de slag met het plaatsen van de laatste ruim 80 containers. Hier en daar wachten containers nog even op hun plaatsing, bijvoorbeeld omdat er eerst water uit de grond gepompt moet worden of omdat er nog vergunningen moeten worden afgegeven.

Logo Afval scheiden Heel gewoon

Restafval neemt af

Het gaat ook goed met het de kilo’s restafval in Rivierenland. Het restafval daalde in 2018 van 121 kg naar 116 kg per inwoner. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het restafval zelfs tot 107 kg. Met het inzamelen via ondergrondse restafvalcontainers zullen de kilo’s verder afnemen, is de ervaring in andere gemeenten. In 2020 moet het restafval tot minimaal 75 kg gedaald zijn.

Nieuwe containerplaatsen

Onlangs stelde het Dagelijks Bestuur weer nieuwe containerplaatsen vast. Inwoners die op de betreffende containers zijn aangesloten ontvangen hierover een brief, de zogenoemmde beschikking. Inwoners kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Tot nu toe zijn uit de acht gemeenten 447 bezwaarschriften bij Avri binnengekomen. Ruim 200 bezwaarschriften zijn al beoordeeld, waarvan er acht gegrond zijn verklaard.

Ondergrondse afvalcontainer

Beroepen afgewezen en toegekend

Een aantal inwoners vroeg de Raad van State (RvS)  om werkzaamheden rond een containerplaats per direct stop te zetten. Er zijn 27 verzoeken bij de RvS ingediend. De rechter wees 14 verzoeken af, zes verzoeken zijn wel toegekend. Zes verzoeken zijn ingetrokken en één is nog in behandeling.