Onderhoud bomen door Avri

in de loop van week 35 (eind augustus) afgerond

Avri is in onze gemeente begonnen met het onderhoud van de bomen. Het snoeien van de bomen is in de loop van week 35 (eind augustus) afgerond. De werkzaamheden kunnen voor wat overlast zorgen. Avri doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Kijk op de website van AVRI op de kaart welke bomen er worden gesnoeid.

Avri controleert de bomen in Neder-Betuwe eenmaal per drie jaar. Gekeken wordt naar de veiligheid en of onderhoud nodig is. Het kan dus zo zijn dat in een straat sommige bomen wel en sommige bomen niet worden gesnoeid. Soms is het nodig om een boom te kappen. Er zijn bomen die ieder jaar worden controleren, bijvoorbeeld in verband met de plek waar de boom staat of omdat er eerder problemen waren met de boom.

Onderhoud bomen

Heeft u last van een boom?

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen over overlast van bomen. Inwoners vragen daarbij vaak of de betreffende boom niet flink gesnoeid kan worden. De gemeente Neder-Betuwe wil bomen zo oud mogelijk laten worden in hun originele vorm. Door de bomen onnodig drastisch te snoeien wordt de levensduur een stuk korter. Uiteraard worden alle meldingen serieus genomen en wordt per situatie bekeken welke maatregelen nodig of mogelijk zijn. Als de veiligheid in gevaar is, wordt altijd actie ondernomen.

Heeft u last van een boom? Meld het dan met het meldingsformulier op www.avri.nl of via de Avri-app. Of bel het Klantcontactcentrum op 0345-585353.