Meer grip op ontwikkelingen huisvesting onderwijs

het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Meer grip op de ontwikkelingen binnen onderwijshuisvesting, dat is het doel van het plan dat de gemeente samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties opstelde: het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Hiermee kunnen de gemeente en de schoolbesturen hun investeringen en exploitatie beter op elkaar afstemmen. Het plan geeft ook meer inzicht in de nodige investeringen voor de komende jaren.

In aanloop naar de raadsvergadering van 9 mei wisselen de (burger)raadsleden hierover met elkaar van gedachten tijdens de beeldvormende avond op donderdag 25 april in de raadzaal. Dit onderwerp staat om 19.00 uur op de agenda. Welkom om erbij te zijn.

Voor meer informatie kijkt u elders op onze website.