Kom naar de avond over ‘Brandveilig wonen’ op 16 april

Is uw huis brandveilig?

Een interessante maar vooral belangrijke avond op dinsdag 16 april. Over brandveilig wonen. Inwoners zijn op die avond om 19.30 uur welkom in dorpshuis De Hoge Hof aan de Voorstraat 10 in Echteld.

Na het welkom door burgemeester Jan Kottelenberg geven vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid uitleg en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bij de voorlichtingsauto RedAlert is na de pauze een quiz.

Controlelijst in Neder-Betuwe Magazine

Binnenkort komt het nieuwe Neder-Betuwe Magazine uit. Met daarin een controlelijst om te kijken hóe brandveilig uw huis nu eigenlijk is. Vul deze in en tref zo nodig maatregelen. En kom op 16 april luisteren en kijken in het dorpshuis Echteld.