Informatieavond 2 mei over meer biodiversiteit in Neder-Betuwe

Meer vlinders en wilde bijen in uw omgeving: helpt u mee?

Kom op donderdagavond 2 mei 2019 inspiratie en informatie ophalen over hoe u meer wilde bijen, vlinders en andere dieren kunt trekken op uw erf. De bijeenkomst is in Ons Dorpshuis, Dokter M. van Drielplein 2 in Ochten waar wethouder Stefan van Someren om 20.00 uur de avond opent. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur.

Versterking van de biodiversiteit is hard nodig want bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk. Om bewoners op weg te helpen organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe deze informatie- en inspiratieavond die deel uitmaakt van een groter biodiversiteitsproject die de gemeente vorig jaar startte.

Biodiversiteit op eigen erf

Op de informatieavond vertelt SLG over een biodiversiteitsproject voor erfeigenaren. Met net als vorig jaar gratis advies voor grondeigenaren in het buitengebied van Neder-Betuwe om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt.

Biodiversiteit

Beplanting en zaaigoed

De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kunt u met aantrekkelijke korting aanschaffen. Tijdens de informatieavond hoort u de voorwaarden om mee te kunnen doen. Aanmelding hiervoor kan ook nu al via adviseur Femke Wolthaus, f.wolthaus@landschapsbeheergelderland.nl of via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Cursus biodiversiteit voor vrijwilligers

Op de informatieavond komt ook een nieuwe cursus over biodiversiteit aan bod, bedoeld voor vrijwilligers die zich willen verdiepen in dit onderwerp en er mee aan de slag willen in een werkgroep. Deze werkgroep Biodiversiteit brengt het thema biodiversiteit blijvend onder de aandacht, bijvoorbeeld via het maken van een bijenhotel bij scholen. De cursus is gericht op de uitvoering van ecologisch beheer ten behoeve van voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten in het cultuurlandschap. Het zelf maken van ‘nesthulp’ in de vorm van nestkasten voor verschillende soorten vogels en insectenhotels is ook onderdeel van de cursus. Heeft u interesse? U kunt zich opgeven op de informatieavond of via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in de gemeente Neder-Betuwe. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Gelukkig kunt u nu zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen erf. Wij helpen u graag hierbij.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe en sluit mooi aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe. Dit is een bewonersinitiatief bij u in de regio (zie http://bijbewustbetuwe.nl/ voor meer informatie).