Hoge opkomst vitaliteitsdag Opheusden

afgelopen zaterdag 30 maart

Afgelopen zaterdag 30 maart werd de vitaliteitsdag in Opheusden gehouden. Met een hoge opkomst: 120 deelnemers. Vele vrijwilligers, maatschappelijke instellingen, huisartsen, andere zorgaanbieders en bedrijven waren in de weer om inwoners van 55 jaar en ouder te informeren over het belang van voldoende bewegen en het aannemen van een gezonde leefstijl.

Vitaliteitsdag

In de afgelopen twee jaren was er ook zo’n dag in Dodewaard, Ochten en Kesteren. Nieuw was deze keer dat de vitaliteitsdag niet in een sporthal maar in het gemeentehuis werd gehouden en uit de reacties bleek dat het als positief werd ervaren. Na evaluatie wordt bekeken of deze vitaliteitsdagen een vervolg krijgen en zo ja, hoe deze er dan uit gaan zien.

Voor nu: dank van het gemeentebestuur aan iedereen die op deze zaterdag – waarop de meesten vrij zijn - mee wilden werken aan deze activiteit.