Het Besluit - Raadsvergadering 4 april

Donderdag 4 april, 19.30 uur, gemeentehuis

Op de agenda staat onder meer:

Hamerstukken

  • Verordening elektronische kennisgeving: Deze verordening loopt vooruit op een wetswijziging en beoogt de publicatie van aangevraagde en verleende vergunningen via Overheid.nl te regelen.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
  • Verordening Jeugdhulp 2019: Per 2018 geldt het recht op wettelijk minimumloon en minimum vakantietoeslag voor alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit betekent dat ook de informele hulpverleners minimaal het minimumloon en minimum vakantietoeslag betaald moeten krijgen als zij, op basis van een overeenkomst van opdracht, vanuit een persoonsgebonden budget worden betaald. Vorig jaar is landelijk tijdelijk een uitzondering gemaakt voor mensen die via een pgb voor naaste familieleden zorgen. Deze groep hoefde nog niet te voldoen aan het wettelijk minimumloon. De uitzondering loopt af per 1 mei 2019. Nu er een nieuwe ministeriële regeling is die voorziet in een structurele oplossing, is het nodig de verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp hier op aan te passen.
  • Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022 en veiligheidsstrategie: Eenmaal per vier jaar wordt op het niveau van Oost-Nederland de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De vorige plannen zijn in 2018 afgelopen en om die reden liggen de nieuwe plannen nu ter consultatie voor.

Deze raadsvergadering kunt u in de raadzaal bijwonen maar is vanaf 19:30 uur ook te volgen via live-verbinding. De achterliggende stukken treft u daar eveneens aan.