Bewonersavond over een klimaatbestendige inrichting van de Vogelbuurt in Opheusden

op 11 april

Bewoners van de Vogelbuurt in Opheusden zijn van harte uitgenodigd om tijdens een bewonersavond op 11 april mee te denken over een klimaatbestendige inrichting van hun buurt. Bewoners, gemeente en ontwerpers gaan samen aan de slag met het vinden van een goede balans tussen grijs (verharding, bestrating) en groen (bomen, hoogwaardig groen). De bewonersavond vindt plaats in verenigingsgebouw Eltheto vanaf 19.30 uur met een inloop vanaf 19.15 uur.

Vogelbuurt

Balanceren tussen grijs en groen

Het riool in de Vogelbuurt is toe aan vervanging. Dat geldt ook voor de bestrating. Tegelijk is het een opgave voor de gemeente om te zorgen voor een woonomgeving die klimaatbestendig is. Groene maatregelen als het planten van bomen en ander hoogwaardig groen zijn belangrijk om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. De gemeente wil samen met de bewoners en ontwerpers een ontwerp maken van de inrichting van de Vogelbuurt met een goede balans tussen ‘grijs’ en ‘groen’.  

Samen ontwerpen

Bewoners van de Vogelbuurt in Opheusden zijn van harte uitgenodigd voor de bewonersavond op 11 april in het verenigingsgebouw Elthetho vanaf 19.30. Wethouder Stefan van Someren zal de bewonersavond openen. Het programma van de avond kent een terugkoppeling van de actie ‘uitvogelen in de Vogelbuurt’ en een presentatie van het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting. Bewoners krijgen de gelegenheid om mee te denken over het voorlopig ontwerp en ideeën en suggesties aan te dragen.  

Meedoen?

Bent u bewoner van de Vogelbuurt en wilt u meedenken over de inrichting van uw buurt? Meld u dan aan voor de bewonersavond via fysiek@nederbetuwe.nl of via (zescijferig) telefoonnummer 14 0488.

Kijk ook op www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt.