Bewoners Vogelbuurt Opheusden denken mee over groene en grijze inrichting in de wijk

De bewoners hebben op 11 april in Eltheto aan de hand van diverse schetsen aangegeven wat hen aansprak en waar ze verbeterpunten zagen.

De Vogelbuurt in Opheusden wordt opnieuw ingericht. De bewoners hebben op 11 april in Eltheto aan de hand van diverse schetsen aangegeven wat hen aansprak en waar ze verbeterpunten zagen. Het gaat over het vergroenen van de bermen en de speeltuin en voor de indeling van straten, stoepen en parkeerstroken. Wethouder Van Someren had ze hiervoor uitgenodigd.

Vogelbuurt

Vogelbuurt

Naar een klimaatbestendige wijk

Gemeente Neder-Betuwe moet zorgen voor een klimaatbestendige woonomgeving. De openbare ruimte moet zó zijn ingericht dat wateroverlast bij hevige regenbuien maar ook hittestress bij warm weer zo veel als mogelijk wordt voorkomen. De Vogelbuurt is de eerste wijk die op deze manier wordt ingericht. Dat gebeurt tegelijkertijd met vervanging van het riool.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de plannen voor de Vogelbuurt? Houd dan de website www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt in de gaten. Deze site vermeldt de plannen en schetsen voor de inrichting van de Vogelbuurt. Wilt u reageren? Dat kan via fysiek@nederbetuwe.nl.