Behandeling subsidieverordening 2019 tijdens Beeldvormende avond

op donderdag 25 april

Het college stelt op 9 mei aan de raad voor om de algemene subsidieverordening (ASV) vast te stellen. Deze subsidieverordening geldt dan voor jaarlijks terugkerende subsidies. De subsidieverordening bepaalt dat apart wordt aangegeven voor welke activiteiten subsidie mogelijk is. Zonder deze nadere regels kan in principe geen structurele subsidie worden verleend. Incidentele subsidies en begrotingssubsidies vallen in principe buiten het toepassingsbereik van de ASV.

Ter voorbereiding op de besluitvorming vindt tijdens de beeldvormende avond van donderdag 25 april in de Lingezaal een beeldvormende behandeling plaats. Dit onderwerp staat om 20.15 uur op de agenda. Belangstellenden zijn welkom om de discussie te volgen.

Voor meer informatie kijkt u elders op onze website.