Uw leefomgeving: wat vindt u van grote waarde?

Welke actie is nodig om de kwaliteit van uw dorp te versterken?

Het omgevingsrecht in Nederland gaat veranderen. Vele wetten en besluiten voor de ‘fysieke leefomgeving’ verdwijnen of worden eenvoudig gebundeld in een nieuwe Omgevingswet.

Wethouder Nees van Wolfswinkel van Neder-Betuwe

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Er komen grote uitdagingen op ons af: verkeersontwikkelingen, duurzaamheid, behoefte aan nieuwe woningen... Maar we willen ook onze mooie natuur en ons erfgoed behouden. Ik zie kansen voor een toekomstvisie van en voor u. We gaan alle ideeën meenemen en afwegen wat uiteindelijk leidt tot een betere leefomgeving van Neder-Betuwe.”

Omgevingsvisie

Deze nieuwe wet heeft nieuwe instrumenten waaronder een omgevingsvisie die de gemeente Neder-Betuwe graag samen met u wil gaan opstellen. Zo’n visie gaat over uw fysieke leefomgeving.

Neder-Betuwe Magazine

Wat dat precies inhoudt, kunt u lezen in het Neder-Betuwe Magazine dat in de week van 3 t/m 7 september bij u wordt bezorgd.

Uw antwoorden op twee vragen

De fysieke leefomgeving is van ons allemaal en iedereen heeft baat en belang bij een goede kwaliteit daarvan. En iedereen kan daaraan bijdragen! Daarom stellen wij u twee vragen:

  1. Wat vindt u van grote waarde in de leefomgeving van uw dorp/buitengebied?
  2. Welke actie is nodig om de kwaliteit van uw dorp verder te versterken?

Ansichtkaartenactie

Doe over enkele weken ook mee met de ansichtenkaartenactie die de gemeente organiseert om zoveel mogelijk reacties van inwoners uit Neder-Betuwe te verzamelen. Op een persoonlijke ansichtkaart die u ontvangt van burgemeester Jan Kottelenberg, kunt u uw antwoorden schrijven op bovenstaande twee vragen. Ook over de ansichtkaartenactie kunt u lezen in het  Neder-Betuwe Magazine van september 2018.

Contact

Vragen kunt u mailen naar: omgevingsvisie@nederbetuwe.nl

.