Nederlandse nationaliteit voor twee inwoners Neder-Betuwe

Van harte gefeliciteerd!

Op donderdag 13 september ontvingen mevrouw Manupassa-Palar en de heer Muhammed de Nederlandse nationaliteit.

Dat gebeurde tijdens de ceremonie in het gemeentehuis waar zij in handen van bur­gemeester Jan Kottelenberg de belofte aflegden. Natuurlijk waren er bloemen en gingen zij na de ceremonie op de foto. Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd

Mevrouw Manupassa, burgemeester Kottelenberg en de heer Muhammed op het bordes van het gemeentehuis.

Mevrouw Manupassa, burgemeester Kottelenberg en de heer Muhammed op het bordes van het gemeentehuis.