Groene spreekuren op 11 en 12 september

Budget voor groene bewonersideeën openbare ruimte

Een enthousiaste toeloop van initiatiefnemers voor onder meer een nieuwe bankje, de herinrichting van een plantenvak en het bevorderen van de biodiversiteit. Dat was de opbrengst van het eerste groene spreekuur in Echteld op 5 september. Hoe meer ideeën, hoe groener en mooier Neder-Betuwe wordt.

Heeft u ook een idee voor vergroening of verfraaiing van de openbare ruimte? Loop dan binnen bij de groene inloopspreekuren op 11 en 13 september.

11 september: Dodewaard en Ochten

  • Dinsdag 11 september van 17.30u – 18.30u in Dorpshuis Dodewaard
  • Dinsdag 11 september van 19.00u – 20.00u in Dorpshuis Ochten

13 september: Opheusden en Kesteren

  • Donderdag 13 september van 17.30u – 18.30u in Gemeentehuis Opheusden
  • Donderdag 13 september; 19.00u – 20.00u in Ons Dorpshuis Kesteren

Adviseurs zitten klaar om uw vragen te beantwoorden en ideeën door te spreken. Een bijenhotel, plukfruitstruiken, een voedselbos, een bloemenlint of een boombankje in de straat? De adviseurs overleggen met u de mogelijkheden hiervoor en hoe u de groene ideeën kunt omzetten in concrete plannen. Bijvoorbeeld over hoe je de buurt kunt mobiliseren, welke beplanting of welk type straatmeubilair passend is. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopspreekuren, u kunt zo binnenlopen.

Plantsoen in Ochten

Budget voor groene bewonersparticipatie

Gemeente Neder-Betuwe maakt werk van groene bewonersparticipatie en stelt budget beschikbaar voor initiatieven in het openbaar groen en de openbare ruimte. De initiatieven kunnen variëren van de herinrichting van een plantsoen, een speelboom, boombankje, bijenlint, insectenhotel, moestuinbak tot wilgentenen schutting, hanging baskets etc. In ruil voor actieve betrokkenheid van bewoners bij de vergroening van de openbare ruimte, stelt de gemeente budget beschikbaar voor de beplanting, natuurlijke elementen of groen straatmeubilair.  

Meer informatie: Nanneke van der Heijden, e-mail: nheijden@nederbetuwe.nl